Nasz projekt

Nasz projekt powstał podczas Seminarium Kontaktowego w Sofii w grudniu 2005 roku. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 nauczycieli z 15 krajów europejskich, w tym czterech nauczycieli z Polski. Celem seminarium było przede wszystkim poznanie osób ze szkół innych krajów europejskich, stworzenie z nimi grupy partnerskiej oraz wspólne opracowanie projektu Comeniusa. Tematem seminarium były „Języki i nowe technologie”. Oprócz licznych wykładów, szkoleń i pracy nad projektem szkolnym była możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, zwiedzania miasta Plovdiv i Sofii oraz wypróbowania specjałów kuchni bułgarskiej. Szczególnym momentem był tzw. European Fair kiedy wszyscy uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje kraje, regiony i szkoły oraz zaprezentować typowe dla swoich państw potrawy. Podczas seminarium została nawiązana współpraca z nauczycielami z Francji, Wielkiej Brytanii (Szkocja), Hiszpanii i Czech. Została omówiona tematyka projektu, sposoby komunikacji i rozpowszechniania informacji. Ustalono, że szkołą koordynującą projekt będzie szkoła z Hiszpanii.Cele projektu oraz zakładany wpływ projektu na uczniów, nauczycieli, szkołę i środowisko lokalne.


Podstawowym celem programu jest podkreślenie idei Zjednoczonej Europy poprzez analizę wydarzeń 20 wieku, które doprowadziły do podziału Europy po II wojnie światowej. Uczniowie będą mogli poznać i porównać jak wojny światowe wpłynęły na dalsze losy naszych państw oraz na życie ludzi. Uczniowie będą również poszukiwać różnic i podobieństw we współczesnym życiu nastolatków. Dzięki temu zamierzamy ugruntować poczucie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Projekt ma za zadanie uświadomienie uczestnikom bogactwa różnorodności kultury europejskiej poprzez uwypuklenie i porównanie różnic kulturowych pomiędzy krajami współpracującymi. Ważnym aspektem będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych jako narzędzia badawczego i komunikacyjnego oraz wzmocnienie pewności siebie uczestników w nabieraniu umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza wśród uczniów z rodzin źle usytuowanych i uczniów niepełnosprawnych. Zakładamy, że praca nad projektem rozwinie wśród uczniów umiejętność współpracy w grupie, korzystania z różnych źródeł informacji oraz prezentowania przygotowanego materiału. Udział w projekcie umożliwi uczniom pogłębienie znajomości języka angielskiego, jako języka roboczego projektu. Dla nauczycieli korzyścią będzie możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich. Obecność w grupie nauczycieli różnych przedmiotów pomoże rozwinąć u nauczycieli podejście interdyscyplinarne w nauczaniu. Udział w projekcie pozwoli szkole na promocję naszego Gimnazjum i miasta w Polsce i w Europie.


© Copyright Information Goes Here. All Rights Reserved
XHTML CSS
Designed By : Template World