ROK 2006/2007
STEREOTYPY

W pierwszym roku naszej współpracy skoncentrowaliśmy się na poznaniu naszych państw partnerskich. Uczniowie zastanawiali sie jakie stereotypy wiążą się z krajami partnerskimi. We wszystkich państwach partnerskich przeprowadzone zostały ankiety na temat naszych partnerów. Pytania dotyczyły pogody, jedzenia, ubioru itp. My odpowiadaliśmy na pytania dotyczące Hiszpanów, Szkotów, Czechów i Francuzów. Następnie naszym zadaniem było utworzenie prezentacji, która miała zburzyć fałszywe wyobrażenie o Polakach. W utworzonej przez naszych uczniów prezentacji power point pt. "Łamanie stereotypów", pokazaliśmy, że Polska jest krajem bogatym w tradycję i kulturę. Praca nad tym tematem stała się dla uczniów doskonałą okazją, nie tylko do nauki jak skutecznie wykorzystywać nowoczesne technologie, ale także była pewnego rodzaju lekcją patriotyzmu. Uczniowie wyszukując różnych informacji, zdjęć, starali się przedstawić Polskę jak najlepiej, podkreślając walory naszej przyrody, różnorodność potraw, bogactwo zwyczajów.


W październiku odbyła się wizyta robocza w Hiszpanii podczas, której zostały ustalone szczegóły dotyczące naszej współpracy. opis wizyty

Natomiast w kwietniu odbyła się wizyta w Saint Witz we Francji, w której uczestniczyło 7 uczniów naszej szkoły. opis wizyty


Około trzydziestu uczniów naszej szkoły nawiązało kontakt mailowy z kolegami z państw partnerskich. Dzięki temu mogli nie tylko rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, ale poznali bliżej uczestników projektu.


21 marca w naszej szkole odbyły się obchody Europejskiego Dnia Wiosny. W działania, które podjęliśmy zaangażowani byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Celem tego dnia było poznanie kultury, historii i geografii państw, z którymi nasza szkoła współpracuje w ramach programu Socrates Comenius - Francji, Czech, Hiszpanii oraz Szkocji.
Wszystkie klasy miały za zadanie odpowiedzieć na kilkadziesiąt trudnych pytań dotyczących wszystkich tych państw oraz wykonać plakat przedstawiający wylosowany wcześniej kraj.
Następnym punktem programu był udział w apelu podczas, którego mogliśmy posłuchać Heleny Vondrackovej, zobaczyć oryginalne wykonanie kankana czy tańca flamenco. Nie za brakło tutaj czeskiej polki, francuskiego pokazu mody, zawitał nawet do nas legendarny potwór z Loch Ness, a torreador z Hiszpanii popisał się swoimi umiejętnościami w walce z bykiem.
Na zakończenie apelu ogłoszone zostały wyniki konkursu, a na zwycięską klasę II c czekał ogromny tort.


Stereotypy (.ppt)

© Copyright Information Goes Here. All Rights Reserved
XHTML CSS
Designed By : Template World