„Wolno nie być głębokim badaczem, ale pod karą haniebnego wstydu nie godzi się nie znać ziemi, na której się mieszka”
(Władysław Syrokomla)

  Seria wydawnicza „Ścieżki dydaktyczne Łazisk Górnych" ukazuje się od 1999 roku. Do tej pory opublikowane zostały trzy tomiki : "Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Dolinie Brady" w 1999 r. , "Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na Wierzysku i Górze św. Jana" w 2000 r. oraz "Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na Kamienicy" .W opracowaniu jest " Kulturowa ścieżka dydaktyczna na Wierzysku i Górze św. Jana", natomiast w planie są kolejne ścieżki kulturowe.
  Wchodząc naprzeciw założeniom programowym zreformowanej szkoły, autorzy przedsięwzięcia adresują ścieżki dydaktyczne przede wszystkim do nauczycieli i uczniów wszystkich szczebli edukacji, jednak mają także na celu zainteresowanie szerszych kręgów społeczności lokalnej oraz innych odbiorców, bogactwem przyrody i kultury Łazisk, tak znacznacząco wpisanych w historyczny i współczesny Górny Śląsk
  Prezentowana wersja internetowa ścieżki dydaktycznej ma na celu dotarcie z informacją o środowisku, kulturze i zwyczajach regionu Śląska do jak największego grona internautów w całej Polsce.Stronę najlepiej przeglądać w MS Internet Explorer 4.0 lub nowszej oraz Netscape 6
w rozdzielczości 800x600 pixeli.Uwagi i propozycje do ścieżki dydaktycznej

Prawa autorskie:
© Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
© "ECO CONSENSUS" Sp. z o. o.
© projekt strony internetowej Krzysztof Suchoń